Lokal adgang til OS2Kravmotor

Brugere i de respektive kommuner logger på løsningen via AD FS. Det sker via ”Log in” øverst i venstre hjørne. Man kan have rollerne Administrator, Redaktør og Indkøber – disse håndteres også via AD FS. For at få adgang til OS2Kravmotor, skal man kontakte brugeradministrationsfunktionen i kommunens egen IT og Digitaliserings-afdeling.

Tilslutning til OS2kravmotor - den tværkommunale løsning for ikke-funktionelle krav

OS2kravmotor er en cloud-baseret tværkommunal løsning, der bruges til at oprette, vedligeholde og kvalitetssikre de ikke-funktionelle krav, der anvendes i forbindelse med markedsdialog på nye it-løsninger. OS2kravmotor anvendes også til at understøtte markedsdialogprocessen, og opsamle leverandørernes svar på de krav, der stilles i forbindelse med en markedsdialog.

OS2kravmotor indgår i OS2 - Offentligt Digitaliseringsfælleskab. OS2 er en frivillig forening der kræver særskilt tilslutning.

Læs mere tilslutning til OS2kravmotor her.

Hvis din kommune ønsker at anvende OS2kravmotor har vi udarbejdet en vejledning med 4 simple trin, find den her.

I er selvfølgelig også velkommen til at kontakt OS2 på os2@os2.eu.


14
markedsdialoger oprettet
(i de sidste 3 måneder)
42
downloads af kravbanken
(i de sidste 3 måneder)
46
leverandører tilsluttet
 
25
kommuner tilsluttet
 

Nyligt opdaterede eller oprettede krav

ID Krav Kategori Dato
171 Løsningen skal understøtte login og rettighedsstyring via rammearkitekturen Sikkerhed og brugerstyring 2021/08/31
175 Logisk beskyttelse og fysisk sikring af informationer Sikkerhed og brugerstyring 2021/08/31
178 Understøtte EU databeskyttelsesforordningen Logning 2021/08/31
179 Sletning af log Logning 2021/08/31
180 Understøtte central logopsamling Logning 2021/08/31
181 Arkivering hos Statens Arkiver Arkivering og statistik 2021/08/31
182 Aflevere data til Danmarks Statistik Arkivering og statistik 2021/08/31
183 Overholdelse af gældende lovgivning Lovgivning 2021/08/31
184 Ejerskab af data Ejerskab af løsning og data 2021/08/31
185 Tilgængelighed af data Snitflader 2021/08/31
186 Versionsstyring af snitflader Snitflader 2021/08/31
187 Udtræk på borger i henhold til Databeskyttelsesforordningen Snitflader 2021/08/31
188 Anvendelse af standarder Standarder og klassifikationer 2021/08/31
189 Anvendelse af SKS Standarder og klassifikationer 2021/08/31
190 Anvendelse af SOR Standarder og klassifikationer 2021/08/31
193 Integration med Digital Post (afsendelse af post) Integrationer 2021/08/31
194 Journalisering af mails Integrationer 2021/08/31
197 Integration med Sygesikringsregisteret (SSR) Integrationer 2021/08/31
198 Integrere med SEI Integrationer 2021/08/31
199 Integrere med NAB Integrationer 2021/08/31
200 Integrere med SMDB Integrationer 2021/08/31
201 Integrere med Henvisningshotellet Integrationer 2021/08/31
202 Integrere med G-GOP Integrationer 2021/08/31
203 Integrere med Lægemiddelsstyrelsens lægemiddelskatalog Integrationer 2021/08/31
206 Integrere med Hjælpemiddelbasen Integrationer 2021/08/31
207 Integration med Fælles Medicinkort Integrationer 2021/08/31
208 Integration med det fælles kommunale "Sags- og Dokumentindeks" Integrationer 2021/08/31
209 Integration med regionale/nationale indeks Integrationer 2021/08/31
210 Understøttelse af Medcom beskeder til integrationer Integrationer 2021/08/31
211 Dokumentere relevante integrationsmuligheder Dokumentation 2021/08/31
213 Desktop understøttelse Miljøer 2021/08/31
214 Mobil understøttelse Miljøer 2021/08/31
215 Mobil offline adgang Miljøer 2021/08/31
217 Browserunderstøttelse Miljøer 2021/08/31
219 Adgang til løsningen via internettet Miljøer 2021/08/31
220 Leverede miljøer Miljøer 2021/08/31
222 Tilgængelighed for handicappede Lovgivning 2021/11/25
223 Svartider SLA 2021/08/31
224 Oppetid SLA 2021/08/31
225 Servicevinduer SLA 2021/08/31
226 Rapportering på SLA SLA 2021/08/31
227 Realtidsrapportering på svartider, oppetid, fejl m.m. SLA 2021/08/31
228 Tab af data Backup / restore 2021/08/31
229 Anmodning om restore Backup / restore 2021/08/31
230 Dokumentation af standard-rapportering Rapportering 2021/08/31
232 Databehandleraftale Databehandleraftale 2021/08/31
233 Dokumentation af certificeringskrav hos Kunden Certificering af kunde 2021/08/31
235 Dokumentation af Kommunens involvering Kommunens involvering 2021/08/31
236 Dokumentation af løsningen Dokumentation 2021/09/20
237 Anvendelse af autoritative organisationsdata Anvendelse af autoritative data 2021/08/31
238 Migrering af data fra eksisterende løsning Migrering til/fra løsningen 2021/08/31
240 Fælles sprog Dokumentation 2021/08/31
241 Udveksling af forretningshændelser Integrationer 2021/08/31
242 Reference- og grunddata Anvendelse af autoritative data 2021/08/31
243 Udvidede rettigheder på PC'er Sikkerhed og brugerstyring 2021/08/31
244 Driftcenter placering Miljøer 2021/08/31
247 Ophør af driftsaftale på løsningen SLA 2021/08/31
249 Skalerbarhed SLA 2021/08/31
252 Infrastruktur, Sikkerhed/Security Software Miljøer 2021/08/31
255 Forandringsrobust arkitektur Systemarkitektur 2021/08/31
257 Infrastruktur, Databaseplatform Miljøer 2021/08/31
258 Infrastruktur, Serverplatform Miljøer 2021/08/31
259 Infrastruktur, Software deployment Miljøer 2021/08/31
261 PC Standard, PC HW Miljøer 2021/08/31
266 Integration med det fælles datagrundlag (DFDG) Integrationer 2021/08/31
278 Anvendelse af autoritative sundhedsdata Anvendelse af autoritative data 2021/08/31
281 Microsoft Office 365 understøttelse Integrationer 2021/08/31
290 Snitflade der afspejler brugergrænsefladens funktionalitet Snitflader 2021/08/31
341 Integration til ESDH system Integrationer 2021/08/31
342 Understøttelse af samtykke Lovgivning 2021/08/31
344 Information om ændringer i roller og rettigheder for systemet Sikkerhed og brugerstyring 2021/08/31
347 Fordelingskomponenten Integrationer 2021/08/31
365 Sammenhæng til den fælleskommunale rammearkitektur Systemarkitektur 2021/08/31
366 Integration med Digital Post (modtagelse af post) Integrationer 2021/08/31
367 Integration med Kommunernes Datainfrastruktur (KDI) Integrationer 2021/08/31