Velkommen til OS2kravmotor 

OS2kravmotor er en cloud-baseret tværkommunal løsning, der bruges til at oprette, vedligeholde og kvalitetssikre de ikke-funktionelle krav, der anvendes i forbindelse med markedsdialog på nye it-løsninger. OS2kravmotor anvendes også til at understøtte markedsdialogprocessen, og opsamle leverandørernes svar på de krav, der stilles i forbindelse med en markedsdialog.

Tilsluttede kommuner logger på løsningen via AD FS. Hvis din kommune allerede er tilsluttet produktet, men du ikke har rettigheder til at logge på, skal du kontakte din brugeradministrationsfunktion i kommunens egen It og digitaliseringsafdeling.


Nye krav og ønsker sendes til kravredaktionen 

Kravredaktionen håndterer driften af løsningen og sikre en løbende opdatering af de non-funktionelle krav. Som kommune kan du ønske at ophøje lokale krav til tværkommunale direkte fra løsningen. Når du har afsendt ønsket vil kravredaktionen på næstkommende møde drøfte kravet og endeligt ophøje kravet.

Har du forslag til ny krav, udviklingsønsker til løsningen eller spørgsmål til brugen af løsningen kan de sendes til produktkoordinator Line Lynggaard Sørensen, Syddjurs Kommune (lils@syddjurs.dk).


Vil din kommune gerne tilsluttes OS2kravmotor? 

OS2kravmotor indgår i OS2 - Offentligt Digitaliseringsfælleskab. Læs mere om tilslutning til OS2kravmotor på produktsiden på OS2 fællesskabets hjemmeside  eller kontakt OS2 på os2@os2.eu17
markedsdialoger oprettet
(i de sidste 3 måneder)
312
downloads af kravbanken
(i de sidste 3 måneder)
115
leverandører tilsluttet
 
26
kommuner tilsluttet
 

Nyligt opdaterede eller oprettede krav

ID Krav Ændringslog Dato
233 Dokumentation af certificeringskrav hos Kunden
Korrekturrettelser. 
2024/06/25
188 Anvendelse af standarder
Opdatering af kravteksten. 
2024/06/25
190 Anvendelse af SOR
Opdatering af rationale. 
2024/06/25
189 Anvendelse af SKS
Opdatering af kravets fortolkning. 
2024/06/25
175 Logisk beskyttelse og fysisk sikring af informationer
Opdatering vedrørende ciphersuites - og tilpasning af links til SSL Labs
2024/06/09
589 Fastlægge og understøtte et NSIS sikringsniveau i forbindelse med login
Opdatering af beskrivelsen af NSIS niveauer og behovet for at identificere det rigtige niveau
2024/06/09
344 Information om ændringer i roller og rettigheder for systemet
Rationalet er opdateret. 
2024/05/28
342 Understøttelse af samtykke
Omformulering af kravet + opdatering af rationalet. 
2024/05/28
222 Tilgængelighed og WCAG
Kravet er opdateret ift. formuleringen. 
2024/05/28
179 Sletning af log
Opdatering af kravbeskrivelsen, så det er tydeligt, at den enkelte kommune skal tage stilling til, hvor længe sikkerhedsloggen skal opbevares afhængig af systemet. 
2024/04/23
178 Omfang af logning
Opdatering af overskrift og rationale. 
2024/04/23