Velkommen til OS2kravmotor 

OS2kravmotor er en cloud-baseret tværkommunal løsning, der bruges til at oprette, vedligeholde og kvalitetssikre de ikke-funktionelle krav, der anvendes i forbindelse med markedsdialog på nye it-løsninger. OS2kravmotor anvendes også til at understøtte markedsdialogprocessen, og opsamle leverandørernes svar på de krav, der stilles i forbindelse med en markedsdialog.

Tilsluttede kommuner logger på løsningen via AD FS. Hvis din kommune allerede er tilsluttet produktet, men du ikke har rettigheder til at logge på, skal du kontakte din brugeradministrationsfunktion i kommunens egen It og digitaliseringsafdeling.


Nye krav og ønsker sendes til kravredaktionen 

Kravredaktionen håndterer driften af løsningen og sikre en løbende opdatering af de non-funktionelle krav. Som kommune kan du ønske at ophøje lokale krav til tværkommunale direkte fra løsningen. Når du har afsendt ønsket vil kravredaktionen på næstkommende møde drøfte kravet og endeligt ophøje kravet.

Har du forslag til nye krav, spørgsmål til konkrete krav eller kravredaktions arbejde, så kontakt formanden for redaktionen Carsten Damsgaard Nielsen, Horsens Kommune (cdni@horsens.dk). 

Udviklingsønsker til løsningen eller spørgsmål til brugen af løsningen kan sendes til produktkoordinator Line Lynggaard Sørensen, Syddjurs Kommune (lils@syddjurs.dk).


Vil din kommune gerne tilsluttes OS2kravmotor? 

OS2kravmotor indgår i OS2 - Offentligt Digitaliseringsfælleskab. Læs mere om tilslutning til OS2kravmotor på produktsiden på OS2 fællesskabets hjemmeside  eller kontakt OS2 på os2@os2.eu18
markedsdialoger oprettet
(i de sidste 3 måneder)
201
downloads af kravbanken
(i de sidste 3 måneder)
62
leverandører tilsluttet
 
23
kommuner tilsluttet
 

Nyligt opdaterede eller oprettede krav

ID Krav Kategori Dato
178 Understøtte EU databeskyttelsesforordningen Sikkerhed og brugerstyring 2022/10/25
181 Arkivering hos Rigsarkivet eller et §7-arkiv Integrationer 2022/10/25
183 Overholdelse af gældende lovgivning Lovgivning 2022/11/22
185 Tilgængelighed af data Integrationer 2022/09/21
186 Versionsstyring af snitflader Integrationer 2022/09/21
193 Integration med Digital Post (afsendelse af post) Integrationer 2022/11/23
211 Dokumentere relevante integrationsmuligheder Dokumentation 2022/10/25
222 Tilgængelighed for handicappede Lovgivning 2022/10/25
366 Integration med Digital Post (modtagelse af post) Integrationer 2022/11/23
589 Fastlægge og understøtte et NSIS sikringsniveau i forbindelse med login Sikkerhed og brugerstyring 2022/10/25
592 Redegørelse for procedurer for sletning Lovgivning 2022/11/22